Uitschrijven Basisregistratie Personen (BRP)

uitschrijven_BRP

Bij een verblijf in het buitenland van langer dan 2/3 van een jaar (=acht maanden of langer, hoeft niet aaneengesloten te zijn) is uitschrijven bij de BRP verplicht. De gemeente voert deze regeling uit.

In verband met de zorgverzekeringswet, is uitschrijven uit de BRP relevant. De zorgverzekeraar neemt de status van ingeschreven / uitgeschreven zijn mee in de beoordeling van de verzekeringsplicht in Nederland. Uitschrijven geeft aan dat men langere tijd buiten Nederland gaat verblijven. In veel gevallen zal dit leiden tot het (verplicht) stopzetten van de Nederlandse basisverzekering. Echter niet in alle gevallen hoeft dat zo te zijn. Ook het doel van het verblijf in het buitenland (bv werk, studie, reizen) speelt het rol, naast ook het inkomen. Zo kan men bijvoorbeeld ook in NL ingeschreven staan, en toch niet verzekeringsplichtig zijn, indien men inkomen uit het buitenland verkrijgt, en/of de werkzaamheden in het buitenland uitvoert.

Definities:

 • Basisregistratie Personen (BRP);
 • De BRP was voorheen de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie);
 • Het GBA werd ook wel het bevolkingsregister genoemd;

In feite wordt met al deze benamingen hetzelfde bedoeld.

Checklist en aandachtspunten bij uitschrijven

Als u zich gaat uitschrijven, denk dan aan het volgende:

 1. Indien u nog verzekeringen hebt lopen in Nederland, geef dan aan uw verzekeraar door dat u zich uitschrijft. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de dekking, en mogelijk verkrijgt u dan premierestitutie.
 2. Zet uw zorgtoeslag stop
 3. De opbouw voor AOW (uitkering / pensioen) wordt tijdelijk stopgezet
 4. Geen ANW uitkering (nabestaanden)
 5. Geen kinderbijslag.
 6. Als u op een wachtlijst staat voor een huurwoning, of een huurwoning hebt via de gemeente, kan het ook problemen opleveren.
 7. Gevolgen bij de eerstvolgende belastingaangifte
 8. Uitkering: indien u een uitkering hebt kan uitschrijving ook gevolgen hebben. Neem hierover eerst contact op met de uitkeringsinstantie voordat u zich uitschrijft.
 9. Hoe gaat het uitschrijven in zijn werk: de gemeente kan u hierover informeren.
 10. Verzekering: indien uw ziektekostenverzekering stopt vanwege het uitschrijven, is het van belang een goed alternatief te hebben. JoHo Insurances heeft vele mogelijkheden voor verzekeringen in het buitenland. Van uitgebreide reisverzekeringen tot internationale ziektekostenverzekeringen, voor korte tijd of permanent.

Veelgestelde vragen

Over de gevolgen van het uitschrijven bij de gemeente heeft JoHo de meeste gestelde vragen met antwoorden verzameld op twee websites, zodat de antwoorden zo goed mogelijk aansluiten op jouw persoonlijke situatie.

Vragen die beantwoord worden op joho.org zijn onder andere;

Vragen over de gevolgen van wel/niet uitschrijven bij de gemeente die worden beantwoord op expatverzekering.nl zijn onder andere:

 • Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de BRP?
 • Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen?
 • Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je particuliere verzekeringen?
 • Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je Nederlanderschap?
 • Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor je AOW?
 • Is er controle op je uitschrijving bij de Basisregistratie Personen?
 • Wat zijn de gevolgen en boetes als je onterecht staat in- of uitgeschreven?
 • Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst?
 • Wat kun je doen tegen gevolgen voor je hypotheekrente aftrek?
 • Wanneer kan je een briefadres of postadres in Nederland opgeven?
 • Waar kan je je postadres aanvragen?
 • Wat moet je meenemen bij de aanvraag van een postadres?
 • Wat kun je doen om de gevolgen voor je AOW of ANW op te vangen?
 • Hoe kan je de gevolgen voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?
 • Wat moet je doen met je zorgverzekering?
 • Hoe kun je voorkomen dat een briefadres gevolgen heeft voor daadwerkelijke bewoners?

Of maak gebruik van de JoHo BuitenlandZaken Service voor keuzehulp en advies rond o.a. uitschrijven, stopzetten Nederlandse zorgverzekering.