Terug naar Nederland

terug_naar_nederland

Kom je na een lang verblijf in het buitenland weer terug naar Nederland, dan moeten er een aantal zaken worden geregeld. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste aandachtspunten:

Weer inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Mensen die lang in het buitenland zijn geweest en zich voor of tijdens hun verblijf in het buitenland hebben uitgeschreven uit het GBA (voorheen Bevolkingsregister) dienen zich bij (definitieve) terugkomst in Nederland weer in te schrijven.

Sinds 6 januari 2014 is de GBA vervangen door de Basisregistratie Personen, BRP. Bij terugkomst moet je je dus weer inschrijven in de BRP. Officieel dien je dit te doen binnen 5 dagen na terugkomst in Nederland. Hiermee geef je namelijk aan dat je weer bent teruggekeerd in Nederland. Daardoor ontstaat ook weer recht op (opbouw van) bepaalde sociale voorzieningen, denk aan de opbouw van AOW.

Het is niet ongebruikelijk dat je niet direct weer een woning hebt bij terugkomst in Nederland. In dat geval kun je je inschrijven bij iemand waar je tijdelijk woont. Vaak moet de persoon waarbij je je wilt inschrijven, mee naar de gemeente. Wanneer je bij de gemeente aangeeft dat het gaat om een tijdelijk verblijf op dit adres, en je je tijdelijk hier wilt inschrijven, kan dit soms leiden tot problemen. Je hoeft dit bij inschrijven niet aan te geven, indien je na een aantal weken verhuist, schrijf je je in op het nieuwe adres (in andere gemeente) en word je op het oude adres uitgeschreven. Denk er aan dat, wanneer je je bij iemand anders inschrijft, dit gevolgen kan hebben voor de heffingen en belastingen die je gastheer- of vrouw moet betalen.

Aanmelden voor een Basisverzekering in Nederland

Er zijn een aantal redenen om in het buitenland geen Nederlandse basisverzekering meer te hebben. Informatie hierover vind je bij Ziektekostenverzekering stopzetten?.

Wanneer je zonder Nederlandse basisverzekering weer terug komt naar Nederland zijn er een aantal dingen die je moet weten.

  • Op het moment dat je weer verplicht bent om een basisverzekering af te sluiten, is iedere zorgverzekeraar in Nederland die de basisverzekering aanbiedt, verplicht om je hiervoor te accepteren. Ook als je bijvoorbeeld ziek terug komt naar Nederland. De zorgverzekeraar heeft voor de basisverzekering namelijk een acceptatieplicht. Deze acceptatieplicht hebben zorgverzekeraars niet voor aanvullende verzekeringen die worden aangeboden en ook niet voor aanvullende tandverzekeringen. In de praktijk blijkt dat verzekeraars bij de duurdere, uitgebreide aanvullende pakketten vragen stellen en meestal niet bij de goedkopere pakketten.
  • Wanneer je niet meer ingeschreven bent in het GBA in Nederland, zorg er dan voor dat je je z.s.m. weer inschrijft na terugkomst in Nederland. Het is verstandig om je weer in te schrijven vanaf de dag dat je terug bent gekomen. Vanaf die dag word je namelijk weer verzekeringsplichtig voor de basisverzekering. Zo hoeft er dus geen onverzekerde periode te zijn tussen het einde van je reisverzekering en het begin van de basisverzekering in Nederland.
  • Afgezien van inschrijven in de BRP wordt je ook verzekeringsplichtig voor de basisverzekering wanneer je betaald gaat werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever. Dus ook op het moment dat je niet ingeschreven bent maar wel betaald werk doet en loonbelasting afdraagt, dien je een basisverzekering af te sluiten. Andersom geldt ook dat, indien je inkomsten uit werkzaamheden vanuit het buitenland hebt (en niet in NL belastingplichtig bent), je geen recht hebt op de basisverzekering. Ook niet als je staat ingeschreven in de BRP.
  • Vaak verstrijkt er een periode tussen het aanvragen van de basisverzekering en het ontvangen van de polis. Met andere woorden, administratief duurt het even voor alles geregeld is. Dit komt onder andere doordat de zorgverzekeraar bij je aanvraag controleert of je ingeschreven staat in de BRP, of je in aanmerking komt voor de basisverzekering én kan controleren waarom je voorheen niet meer verzekerd was. Vanaf het moment dat je weer verplicht wordt om de basisverzekering te hebben, heb je officieel 4 maanden om een basisverzekering aan te vragen. De verzekering gaat dan in vanaf de dag dat je verzekeringsplichtig bent geworden (dus met terugwerkende kracht vanaf het moment van inschrijven). Uiteraard is het verstandig om alles spoedig te regelen zodat er geen onduidelijke en vervelende situaties ontstaan. Wanneer je na die 4 maanden pas een basisverzekering aanvraagt, loop je de kans op boetes.

Lees hier meer informatie over de Nederlandse zorgverzekeringen die JoHo Insurances aanbiedt, vaak met aantrekkelijke kortingen!

Tijdelijk bezoek aan Nederland

Bovenstaande is allemaal relevant op het moment dat je na een reis weer in Nederland komt wonen of wanneer je remigreert.

Bij tijdelijk bezoek aan Nederland, bijvoorbeeld wanneer je in het buitenland woont en familie komt bezoeken of tijdelijk je reis onderbreekt om kerst in Nederland te vieren, bestaan er andere verzekeringsopties. In dat geval heb je wellicht dekking met je reisverzekering of internationale ziektekostenverzekering. Mocht dit niet het geval zijn en je wilt niet onverzekerd in Nederland zijn vraag ons dan vrijblijvend om advies of bekijk het aanbod aan specifieke verzekeringen voor bezoek aan Nederland