Reisverzekering genoeg?

verzekering_genoeg_doktor_extrakosten

Of een reisverzekering genoeg is, hangt onder andere af van het doel en de duur van je verblijf in het buitenland. Mensen die naar het buitenland vertrekken kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld:

  1. Enerzijds mensen die hun vaste woon- en verblijfplaats in Nederland blijven houden (iedereen die voor korte tijd gaat reizen, studeren, stage lopen, vrijwilligers- of vakantiewerk gaat doen, maar ook bijvoorbeeld mensen die voor langere tijd op wereldreis gaan).
  2. Anderzijds mensen die zich in het buitenland gaan vestigen en daar hun leven gaan opbouwen (expats en emigranten, maar ook bijvoorbeeld mensen die een gehele studie gaan volgen in het buitenland)

Voor deze twee categorieën bestaan ook twee verschillende typen verzekeringen: reisverzekeringen en internationale ziektekostenverzekeringen. De uitgebreide reisverzekeringen die JoHo aanbiedt (zoals de Special ISIS en Allianz Globetrotter) verschillen nogal van internationale ziektekostenverzekeringen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste verschillen.

  • Preventieve medische zorg. Er is met een reisverzekering alleen dekking voor spoedeisende medische zorg. Er wordt vanuit gegaan dat preventieve medische hulp, niet-spoedeisende zorg en bepaalde kosten zoals voor zwangerschap e.d. kan wachten totdat de 'reiziger' terug is in het woonland (Nederland). Een internationale ziektekostenverzekering dekt deze kosten vaak wél; voor de emigrant is het buitenland immers zijn woonland.
  • Bestaande aandoeningen. Bij een reisverzekering zijn altijd alle bestaande aandoeningen en kwalen uitgesloten. Er worden hierover geen vragen gesteld. Bij een internationale ziektekostenverzekering vindt medische beoordeling plaats en dient u vragen over uw gezondheid te beantwoorden. Hetgeen niet wordt uitgesloten, is wel opgenomen in de dekking.
  • (Ongewilde) repatriëring. Wanneer u langdurig medische hulp nodig heeft, of in geval van calamiteiten, zal de verzekeraar van de reisverzekering, eerder besluiten dat u uw reis afbreekt en terugkeert naar Nederland voor verdere behandeling. Afhankelijk van de hulp die u nodig heeft en (veranderde) medische situatie kan het lastig zijn u te verzekeren als u weer terug wilt naar het buitenland. Dit kan vervelend zijn wanneer u uw leven in het buitenland heeft opgebouwd en hier sociale of financiële verplichtingen hebt. Een internationale ziektekostenverzekering zal er eerder voor kiezen de medische zorg in het woonland (of buurland) te bieden.
  • Looptijdbeperking. Een reisverzekering heeft altijd een looptijdbeperking. Veel internationale verzekeringen hebben geen enkele beperking m.b.t. de looptijd.

Als u voor korte of lange tijd in het buitenland gaat wonen, dan is een reisverzekering doorgaans niet geschikt. Oriënteer u verder, lees meer over het stopzetten van je zorgverzekering en kijk voor aanvullende informatie, advies op maat & afsluiten op www.expatverzekering.nl.