Uitschrijven Basisregistratie Personen (BRP) - FAQ

Hierbij de antwoorden op velgestelde vragen met betrekking tot het uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) in verband met vertrek naar het buitenland.

1.Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de BRP?

 • Indien je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, hoor je je officieel uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP}. De BRP was voorheen de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Het GBA werd ook wel het bevolkingsregister genoemd.
 • Dit kan gewoonlijk vanaf 5 dagen voor vertrek naar het buitenland. Sommige gemeenten houden er een 'eigen' beleid op na en kunnen afwijken van deze termijn (meestal in jouw nadeel). Je kunt je afmelden bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Daar staan de persoonsgegevens van alle Nederlandse staatsburgers in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Afmelden kan schriftelijk of persoonlijk. Een formulier invullen met een kopie van je paspoort is voldoende. Ook via Digi-D is soms iets te regelen. Let op: niet alle afdelingen van de verschillende gemeenten zijn even up to date!
 • Sommige landen vereisen een bewijs van je uitschrijving uit Nederland. Vooral als je in het nieuwe land echt langere tijd wilt verblijven en/of je er wilt inschrijven. Het bewijs van uitschrijving ontvang je van de gemeente (vraag er om, mocht je het niet vanzelf krijgen).
 • Wanneer je je gaat uitschrijven uit de BRP is het niet verplicht om je elders in te schrijven. Je hoeft je dus niet (in het buitenland) in te schrijven als woonachtige. Indien je je inschrijft op een ander adres in Nederland, dan behoor je op dat adres in principe wel te wonen. In sommige gevallen kun je echter een brief- of postadres opgeven, zonder dat je er woont.

2.Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen?

 • Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen heb je geen recht meer op zaken als uitkering, huursubsidie, kinderbijslag en bijvoorbeeld de Nabestaandenuitkering (ANW).
 • Daarnaast zijn er ook gevolgen voor je AOW (Algemene Ouderdomswet) en je particuliere verzekeringen.

3.Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je particuliere verzekeringen?

 • En aantal verzekeringen geeft geen dekking meer als je bent uitgeschreven uit het BRP: o.a. zorgverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen.
 • Bij woonhuisverzekeringen kan het risico veranderen door leegstand of onderhuur van je huis of kamer.

4.Wat zijn gevolgen van uitschrijving voor je Nederlanderschap?

 • Uitschrijving uit de BRP betekent niet dat je geen Nederlander meer bent. Je behoudt gewoon je Nederlandse paspoort.
 • Je behoudt ook gewoon je sofinummer als je bent uitgeschreven.

5.Wat zijn de gevolgen van uitschrijving voor je AOW?

 • Voor ieder volledig jaar (tussen je 15de en 65ste) dat je in het buitenland verblijft wordt de opbouw voor AOW (uitkering / pensioen) tijdelijk stopgezet (korting van 2% per uitgeschreven jaar op de uiteindelijke uitkering).

6.Is er controle op je uitschrijving bij de Basisregistratie Personen?

 • Er zijn in vergelijking met voorheen, meer maatregelen getroffen om te controleren op in- en uitschrijving bij de BRP.
 • Het kan voorkomen dat een gemeente, via bijvoorbeeld de belastingdienst, wordt getipt dat je lang in het buitenland verblijft. In een dergelijk geval zal je worden verzocht je te melden. Mocht je nog belang hebben bij je inschrijving (bijv. je staat op een wachtlijst voor een huurwoning) dan dien je dus 'even' over te vliegen.

7.Wat zijn de gevolgen en boetes als je onterecht staat in- of uitgeschreven?

 • Als jouw gegevens in de Basisregistratie Personen niet kloppen, riskeer je een boete (max. 325 euro in 2020).
 • Als je onterecht ingeschreven staat op het adres van iemand anders, kan ook die persoon een boete krijgen.

8.Wat zijn de gevolgen richting de belastingdienst?

 • De gemeente stelt ook de belastingdienst op de hoogte van je nieuwe adres in het buitenland.
 • De belastingdienst stuurt je dan een formulier 'Opgaaf informatie over verhuizing naar het buitenland'. Hierin kan je ook, indien van toepassing, het adres van je zaakwaarnemer opgeven en een machtiging voor de belastingdienst regelen. Je kan dit formulier ook bij de belastingdienst opvragen en opsturen zodra je vertrekt. Als je je bij de gemeente uitschrijft, wordt het vaak nogmaals opgestuurd.
 • Bij de eerstvolgende belastingaangifte zal je een M-formulier toegezonden krijgen, waarop je je situatie (inkomsten) in het buitenland kunt toelichten.
 • Je kunt hierover met je regiokantoor van de belastingdienst contact opnemen indien je financiële situatie ingewikkeld is.
 • Indien je in het buitenland geen inkomsten hebt, zijn er verder geen significante gevolgen, volgens opgaaf van de belastingdienst.
 • Hou er rekening mee dat indien je geen Nederlandse basiszorgverzekering meer hebt, je recht op zorgtoeslag, indien je die ontvangt, komt te vervallen. Je dient deze toeslag zelf stop te zetten.

9.Wat kun je doen tegen gevolgen voor je hypotheekrente aftrek?

10.Wanneer kan je een briefadres of postadres in Nederland opgeven?

 • Een briefadres is niet het adres waar u woont maar waar u beschikbaar en bereikbaar bent voor de overheidsinstanties.
 • U ontvangt post op dit adres en de persoon die op het betreffende adres woont moet ervoor zorgen dat u de post ontvangt.
 • Wettelijk gezien is er een aantal situaties waarin iemand een briefadres kan opgeven. Een verblijf in het buitenland is één van de redenen voor het kunnen aanvragen van een briefadres. Daarbij mag het verblijf niet langer dan 8 maanden duren. Gaat u langer dan 8 maanden naar het buitenland, dan kunt u officieel dus géén briefadres verkrijgen.
 • De gemeente kan u meer vertellen over de (on)mogelijkheden van een briefadres.
 • Veel mensen willen als ze zich uitschrijven graag een briefadres, omdat ze vrezen dat ze anders helemaal geschrapt worden uit alle overheidsregisters. Dit gebeurt echter niet: na uitschrijving wordt u automatisch opgenomen in het Registratie Niet-Ingezetenen (RNI), zodat uw gegevens bij de overheid geregistreerd blijven.
 • Let op: indien u zich uitschrijft bij de gemeente, de zorgverzekering stopzet en een briefadres aanvraagt, dan kan dit problemen opleveren. Het briefadres impliceert namelijk dat u in Nederland woonachtig bent, en in principe is (vrijwel) iedereen die in Nederland woont (ingeschreven) verplicht een basiszorgverzekering te hebben.
 • Tip: bij veel bedrijven en instanties (zoals de bank) is het wel mogelijk om een correspondentie-adres op te geven, of aan te geven dat u de berichtgeving digitaal wilt ontvangen.
 • Voor persoonlijk advies kunt u kosteloos het adviesformulier voor Expat- en Emigratieadvies invullen.

11.Waar kan je je postadres aanvragen?

 • Kom je in aanmerking voor een briefadres, dan geldt het volgende: je kunt een briefadres (postadres) kiezen in heel Nederland. Het briefadres hoeft zich dus niet te bevinden in de gemeente waar je het laatst hebt gewoond.
 • Je dient de aanvraag in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar het adres zich bevindt.
 • Voor het aanvragen van een briefadres moet je schriftelijke toestemming hebben van de persoon die op het adres woont. Hiervoor kun je een standaardformulier aanvragen bij de betreffende gemeente.

12.Wat moet je meenemen bij de aanvraag van een postadres?

 • Een schriftelijke verklaring van jezelf waarin je aangeeft waarom je op een briefadres ingeschreven wilt worden;
 • een ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van het betreffende adres
 • een legitimatiebewijs van de hoofdbewoner
 • een geldig legitimatiebewijs van jezelf (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart).
 • Als je geen geldig legitimatiebewijs hebt, niet ingeschreven staat en ook niet van plan bent om je in Nederland te vestigen, dan kun je een paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal in het buitenland. In een aantal Nederlandse gemeenten kan het ook: Den Haag, Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt, Bergen op Zoom, Montferland, Bergeijk, Venlo, Breda en aan de balie van de gemeente Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol (situatie juni 2015).

13.Wat kun je doen om de gevolgen voor je AOW of ANW op te vangen?

 • Voor een aantal verzekeringen (AOW en ANW) kun je je vrijwillig verzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank.
 • Dit moet binnen een jaar na vertrek geregeld zijn.
 • De premie is afhankelijk van je inkomen, met een minimumpremie voor het geval je geen inkomen/weinig inkomen hebt.
 • Lees meer over Pensioen, AOW en ANW bij langdurig vertrek naar het buitenland

14.Hoe kan je de gevolgen voor je lopende verzekeringen het beste opvangen?

 • Geef de veranderingen door aan de betreffende verzekeraars!
 • In zijn algemeenheid geldt dat de ene verzekeraar soepeler omgaat met je vertrek naar het buitenland dan de ander. Sommige verzekeraars stoppen gewoon de verzekering en geven geen dekking meer of bieden geen alternatief aan.
 • Overstappen kan lastig, duur of soms onmogelijk zijn op het moment dat je wilt vertrekken, al bent vertrokken of bij opgelopen schade.
 • Het is dus wat dat betreft ook voor je 'gewone' lopende verzekeringen van belang bij een flexibele verzekeraar je verzekeringen af te sluiten, om dergelijke problemen te voorkomen.

15.Wat moet je doen met je zorgverzekering?

16.Hoe kun je voorkomen dat een briefadres gevolgen heeft voor daadwerkelijke bewoners?

 • In principe telt iemand die op een briefadres ingeschreven staat, niet mee als bewoner op dat adres.
 • Als je als hoofdbewoner twijfelt over eventuele gevolgen (bijvoorbeeld voor de uitkering of huurtoeslag), dan kun je het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat je toestemming verleent.
 • Ditzelfde geldt voor de gemeentelijke heffingen, het opgeven van een briefadres zou er niet voor moeten zorgen dat de heffingen voor de hoofdbewoner hoger worden. Ook dit kan worden nagevraagd bij de gemeente, al zijn helaas niet alle afdelingen even goed op de hoogte!