Expat of emigrant?

1.Wat is een expat? Wat is een emigrant? Wat is het verschil?

  • "Een expatriate of afgekort expat is iemand die tijdelijk of permanent in een land verblijft met een andere cultuur dan die waarmee hij is opgegroeid" (bron: Wikipedia.org).
  • "Emigratie is de actie waarbij mensen hun geboorteland verlaten om zich in het buitenland te vestigen." (bron: Wikipedia.org).

Wie wikipedia er bij pakt ziet dat de definities van expat en emigratie erg op elkaar lijken. Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt voor en door mensen die zich in het buitenland (gaan) vestigen. In de loop der tijd is er wel een nuanceverschil tussen de twee termen ontstaan.

Emigreren wordt tegenwoordig met name gebruikt voor mensen die het land willen verlaten, met de intentie om permanent in een ander land te gaan wonen, alwaar ze werk gaan zoeken of van hun pensioen genieten.

Het woord Expat wordt met name gebruikt voor mensen die werk hebben (gevonden) in het buitenland. Om deze reden verblijven ze voor langere duur in het buitenland. Dit kan natuurlijk zonder einddatum zijn, of uitlopen en zelfs permanent worden - zeker als men aldaar een lokale partner ontmoet - maar vaak hebben expats in beginsel de intentie om tijdelijk naar het buitenland te gaan en niet permanent daarheen te verhuizen.

2.Hebben expats en emigranten dezelfde verzekeringsbehoeftes?

Expats en emigranten hebben in het algemeen dezelfde verzekeringsbehoeftes. Ziektekosten, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en inboedel zijn bijvoorbeeld voor emigranten even belangrijk om te verzekeren als voor expats. Als mensen zich permanent in het buitenland willen vestigen is er vaak wel behoefte aan een ander soort verzekering dan wanneer men tijdelijk naar het buitenland gaat.

Expats

  • Maken vaak gebruik van complete pakketten, zodat men alles ineen kan afsluiten.
  • Soms kennen de verzekeringspakketten een beperkte looptijd (5 jaar, of tot 65-jarige leeftijd), omdat ervan uit wordt gegaan dat men tegen die tijd weer terugkeert naar het vaderland.
  • Specifieke zaken zoals arbeidsongeschiktheid, een levensverzekering en de mogelijkheid om in het thuisland te worden behandeld kunnen worden meeverzekerd, of maken standaard onderdeel uit van de verzekering.

Emigranten

  • Hebben vaak behoefte aan een permanente ziektekostenverzekering die levenslang dekking biedt.
  • Vragen vaak naar een verzekering ter overbrugging, totdat de zaken in het nieuwe land zijn geregeld.

3.Uitgelichte verzekeringen en aandachtspunten voor expats en emigranten

Ziektekostenverzekeringen voor tijdelijk en permanent verblijf in het buitenland

Arbeidsongeschiktheid in het buitenland verzekeren

Levensverzekering in het buitenland

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren in het buitenland

Inboedel- en opstalverzekeringen

Verzekering ter overbrugging, totdat de zaken in het nieuwe land zijn geregeld