JoHo Insurances

Alle verzekeringen voor binnen- en buitenland

OOM Verzekeringen

OOM Schengen Visitor verzekering

E-mailadres Afdrukken PDF

Reisverzekering voor buitenlands bezoek aan Nederland

logo_oom_verzekeringen

 • Voor buitenlandse familie, vrienden en kennissen, maar ook voor Nederlanders die in het buitenland wonen en tijdelijk (tot max. 6 maanden) in Nederland verblijven
 • Af te sluiten voor alle leeftijden
 • Kan worden aangevraagd voor vertrek naar Nederland, maar ook als de te verzekeren persoon al in Nederland is
 • Dekking voor geneeskundige kosten, aansprakelijkheid en SOS
 • Dekking in Nederland en vakanties in Europa
 • Premie per dag, dus niet te veel betalen
 • Voldoet aan de eisen van het Schengenvisum, polis annuleren bij afwijzing visum is mogelijk

Online afsluiten

Wat vind je op deze pagina?

 

 

OOM Schengen Visitor verzekering

Waarvoor en voor welke bedragen ben je verzekerd met de OOM Schengen Visitor verzekering?

1) Spoedeisende medische zorg: OOM Schengen Visitor vergoedt kosten die medisch noodzakelijk zijn. Bestaande kwalen en aandoeningen, alsook alle kosten die samenhangen met zwangerschap, zijn uitgesloten van dekking.

2) SOS-kosten: In geval van vermissing of als de verzekerde met spoed terug moet naar het land van herkomst, bijvoorbeeld vanwege medische noodzaak of overlijden.

3) Aansprakelijkheid: Indien dit is meeverzekerd, is er dekking in het geval de verzekerde iemand schade berokkent en op moet draaien voor de kosten.

Welke voordelen biedt OOM Schengen Visitor nog meer?

Naast de bovengenoemde dekking, biedt de OOM Schengen Visitor nog meer voordelen:

 • Premie per dag, waardoor je nooit teveel betaalt
 • Ook af te sluiten als de te verzekeren persoon al in Nederland is!
 • Geschikt voor bezoekers van 65 jaar en ouder
 • Dekking voor geneeskundige kosten, aansprakelijkheid en SOS
 • Dekking in Nederland en tijdens vakanties in Europa
 • Aan te vragen voordat zeker is dat iemand het visum krijgt, met mogelijkheid tot annuleren als het visum wordt afgewezen
 • 24/7 hulp van de Alarmcentrale van OOM.
 • De verzekering kan eerder worden beëindigd als de verzekerde eerder naar thuisland vertrekt, een verblijfsvergunning krijgt en een basisverzekering af moet sluiten of als de verzekerde komt te overlijden.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie van de OOM Schengen Visitor verzekering is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. De premie wordt per dag berekend. Er wordt een minimale premie gehanteerd van € 25.

Premies voor ziektekosten en SOS-kosten (per dag):

0 t/m 69 jaar

€ 1,90
70 t/m 79 jaar € 8,00
80 jaar en ouder

€ 16,00

Premies voor aansprakelijkheid (per dag):

1 persoon € 0,18
2 of meer personen € 0,36

Hoeveel bedraagt het eigen risico?

 

0 t/m 69 jaar € 75,00 per periode
70 t/m 79jaar € 150,00 per periode
80 jaar en ouder € 300,00 per periode

 

Waar geldt de OOM Schengen Visitor verzekering?

 • De verzekering is bedoeld voor mensen die Nederland als hoofddoel van hun reis hebben.
 • De verzekering biedt ook dekking tijdens reizen naar andere landen in Europa, de Azoren, Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Iraël, Libanon, Libië, Marokko, Palestina, Syrië, Tunesië en Turkije.
 • De verzekering geldt niet in de overzeese gebiedsdelen van deze landen (zoals Aruba en Curaçao) en ook niet in het land van herkomst.
 • Let op: kosten als gevolg van molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand etc.) zijn uitgesloten.

Keuzehulp & Advies

Is het verstandig om aansprakelijkheid mee te verzekeren?

 • Als je iemand toerekenbaar schade berokkent of letsel toebrengt, kun je hiervoor aansprakelijk gesteld worden (ook als het onopzettelijk was). Je kunt dan verplicht worden de schade te vergoeden. Bij materiële schade kunnen de kosten nog te overzien zijn, maar als je iemand medisch letsel toebrengt kunnen de kosten vaak hoog oplopen.
 • Het is daarom aan te raden aansprakelijkheid extra mee te verzekeren op de OOM Schengen Visitor verzekering.

Zijn er alternatieve verzekeringen als je als buitenlander, of buiten Nederland wonende Nederlander, tijdelijk in Nederland verblijft?

Langdurig verblijf in Nederland

Komen je familieleden of vrienden niet voor een tijdelijk bezoek, maar is de verzekerde in afwachting van een verblijfsvergunning? Of is iemand tijdelijk in Nederland maar gaat hij of zij wel werken? Of ben je zelf van plan om je weer in Nederland te vestigen? Neem contact op met JoHo om te bepalen welke verzekering het best past bij de situatie.

Afsluiten

Je kunt de OOM Schengen Visitor aanvragen op de volgende manieren:

 • Direct online afsluiten & met iDeal betalen:

Online afsluiten

 • Aanvragen in een van de JoHo centers: je betaalt met pin of contant en ontvangt direct het polisblad. Voor de extra administratieve handelingen, en de snelheid waarmee je daardoor de polis ontvangt, betaal je € 7,50 extra. Voor JoHo donateurs worden deze kosten niet in rekening gebracht. Wil je donateur worden? Lees meer over het donateurschap en de JoHo service-abonnementen.

Waarom verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie:op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland
 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod
 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling
 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

Plus: via JoHo verzeker je je met zowel voordeel voor jezelf als kansen voor een ander!

 

OOM Tijdelijk in het Buitenland Verzekering

E-mailadres Afdrukken PDF

logo_oom_verzekeringen

De Tijdelijk in het buitenland- verzekering van OOM is een verzekering voor Nederlanders die maximaal 2 jaar in het buitenland verblijven.  Er worden diverse modules aangeboden die u afzonderlijk van elkaar kunt afsluiten. Bovendien zijn er diverse dekkingen die uiteraard verschillen in de (maximale) vergoedingen en de bijhorende premies.

Offerte maken en online afsluiten

U kunt online vrijblijvend een offerte maken en deze verzekering eenvoudig online aanvragen. Een voordeel van direct online aanvragen is dat OOM uw aanvraag snel kan behandelen. OOM reageert binnen 2 werkdagen op uw aanvraag en indien er geen medische bijzonderheden zijn, heeft u meestal ook de polis al binnen 2 werkdagen in uw bezit. Bovendien houdt OOM u per email op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag.

Deze verzekering kan ook zonder tussenpersoon, bij de verzekeraar direct worden aangevraagd. Het heeft echter meerdere voordelen om deze verzekering via JoHo af te sluiten:

 • Deskundig advies en de mogelijkheid om meerdere vergelijkbare verzekeringen met elkaar te vergelijken.
 • Tips bij het afsluiten van de verzekering. Vaak worden enkele belangrijke punten over het hoofd gezien bij het afsluiten van deze verzekering, punten die niet duidelijk naar voren komen op het aanvraagformulier.
 • Hulp bij het indienen van declaraties
 • De premie is overal hetzelfde. U betaalt dus niet meer als u een verzekering afsluit via JoHo Insurances.
 • Advies en korting bij overstappen als uw omstandigheden veranderen.
 • De mogelijkheid om de verzekering aan te vullen met andere verzekeringen die niet in de Tijdelijk in het buitenland verzekering zitten (zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid).
 • Hulp bij onduidelijkheden of problemen met de verzekeraar (belangenbehartiging), door onze lange relaties met verzekeraars en vele verzekerden die wij vertegenwoordigen kunnen wij soms meer voor elkaar krijgen dan één verzekerde zelf.
 • Indien u een Tijdelijk in het buitenland inclusief ziektekosten afsluit, kunt u op vertoon van het polisblad gedurende de looptijd korting krijgen in alle Nederlandse JoHo centers op reisartikelen, travel-guides, landkaarten, de uitgebreide reisapotheek en vele andere artikelen.

Belangrijke kenmerken van deze verzekering

Hieronder noemen wij een aantal belangrijke kenmerken van de verzekering.

 • U heeft met de Tijdelijk in het buitenland-verzekering keuze uit 3 dekkingsniveaus voor ziektekosten.
 • De Light dekking voor Ziektekosten kan alleen worden afgesloten voor verzekerden tussen 16 en 49 jaar. 
 •  De verzekering kan worden gebruikt als overbruggingsverzekering voor een woonlandverzekering.
 •  De verzekering kan maximaal 2 jaar aaneengesloten lopen.
 •  U kunt slechts eenmalig verlengen en alleen als daarmee niet de maximale looptijd van 2 jaar wordt overschreden.
 •  Een Tandartsverzekering is aanvullend af te sluiten voor betere dekking voor tandarts kosten.
 •  In aanvulling op de Nederlandse Basis zorgverzekering, krijgt u 15% korting op de OOM Ziektekosten premie.
 •  Hoge verzekerde bedragen voor de Ongevallenverzekering waarbij u kiest tussen Rubriek A en B.
 • OOM biedt in haar reisbagageverzekering een dekking voor vergoeding van kosten bij terugkeer naar Nederland in verband met onvoorziene en ernstige familieomstandigheden
 • Hou er rekening mee dat in de reisbagageverzekering alleen uw eigendommen verzekerd zijn. Telefoons en laptops 'van de zaak' zijn bijvoorbeeld niet meeverzekerd! 
 • Geen poliskosten

Aandachtspunten

Looptijd en einddatum verzekering

Hou er rekening mee dat de OOM Tijdelijk in het Buitenland verzekering altijd een vaste einddatum kent die u zelf mag kiezen. De maximale looptijd bedraagt daarbij 2 jaar. Wij adviseren de verzekering altijd voor de maximale periode van 2 jaar af te sluiten. De verzekering is namelijk per maand te betalen zonder premietoeslag en per dag opzegbaar met restitutie van premie. U loopt dus niet het risico onnodig teveel premie te betalen.

Een andere belangrijke reden om de verzekering voor een zo lang mogelijke periode af te sluiten is omdat OOM geen rekening houdt met uw persoonlijke situatie op de dag dat de verzekering eindigt. Zou u bijvoorbeeld op de einddatum van de verzekering onverhoopt in het ziekenhuis liggen dan stopt deze verzekering. Dit maakt dat u vanaf dat moment meteen onverzekerbaar bent want geen enkele verzekeraar – ook OOM zelf niet – zal u willen verzekeren op het moment dat u ziek in een ziekenhuis ligt. Dit betekent dat u zelf zult opdraaien voor de kosten van verdere medische zorg en eventuele repatriëring terug naar Nederland. Door uw Tijdelijk in het Buitenland verzekering voor een zo lang mogelijke periode af te sluiten beperkt u dit risico.

U beperkt uzelf dus onnodig in uw bewegingsvrijheid door de verzekering af te sluiten voor precies de periode dat u op voorhand denkt de verzekering nodig te hebben. Niemand kan in de toekomst kijken dus koop daarom uw verzekering zo flexibel mogelijk in!

Vrije keuze - priveklinieken en 1- of 2 persoonskamers

OOM biedt volledige vrije keuze van zorgverlener, zowel bij losse consulten als bij ziekenhuisopnames, geplande operaties e.d. Dit betekent in de praktijk ook echt dat u volledige vrijheid heeft om te kiezen waar u behandeld wenst te worden, privéklinieken zijn daar niet van uitgesloten. Alleen ten behoeve van USA gelden beperkingen, en als u moet reizen voor uw medische behandeling dient u de kosten daarvan zelf te betalen.

Er zijn echter nog twee andere belangrijke bepalingen bij deze 'vrije keuze' en die heeft OOM in haar polisvoorwaarden duidelijk omschreven: "Als het ziekenhuis waar u bent opgenomen meerdere verpleegklassen hanteert dan vergoedt OOM de kosten die gelijkwaardig zijn aan die van een meerpersoonskamer in een Nederlands ziekenhuis". en "meerkosten voor een 1 - of 2 - persoonskamer vergoedt OOM niet". Met deze bepalingen probeert OOM de kosten van de verzorging beheersbaar, en indirect haar premies betaalbaar, te houden.

Deze bepalingen spelen met name een rol in de grote wereldsteden, USA, Zuid Amerika en Azië waar een groot aanbod is van dure privéklinieken. Let wel; u bent hierdoor niet slecht verzekerd. OOM Verzekeringen heeft er namelijk geen enkel belang bij u kwalitatief hoogstaande zorg te ontzeggen, want een slecht verlopen operatie in een goedkopere kliniek kost de verzekeraar per saldo nog meer aan nabehandelingen dan een direct goed verlopen operatie in een privékliniek.

Waar het OOM Verzekeringen voornamelijk om draait is dat de kosten van de verzorging - dus het bed, de verzorgsters, het eten, het uitzicht etc - in een dure privékliniek vele malen hoger kunnen liggen dan in een meer normale faciliteit (soms een staatsziekenhuis, soms een minder luxe privékliniek) en OOM zich verantwoordelijk voelt voor de daadwerkelijk gemaakte ziektekosten en in mindere mate voor de 'hotelmatige verzorgende faciliteiten' van een privékliniek. Indien u ​in elke situatie wereldwijd vergoeding wil hebben voor een 1 - of 2 persoonskamer dan is een ziektekostenverzekering van OOM niet de beste keus voor u. Er zijn tal van verzekeraars die u wel vergoeden voor een 1 of 2 persoonskamer. Vraag ons gerust om advies.

Rechtsbijstand in het buitenland verzekeren

 • Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen. Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen. Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en ook het eventuele arbeidscontract wat u heeft (i.v.m. eventuele arbeidsgeschillen) kan uitgesloten zijn van dekking. Controleer dat dus goed voordat u de verzekering aanvraagt.
 •  De Rechtsbijstandverzekering kan bijh de Tijdelijk in het buitenland, alleen worden afgesloten met Basisdekking. 

Aanvragen

OOM Tijdelijk in het buitenland

 

Young Global Traveler

E-mailadres Afdrukken PDF

Young Global Traveler

Deze verzekering wordt niet meer aangeboden door OOM Verzekeringen. Als je de verzekering wilt aanvragen omdat je gaat studeren in het buitenland of omdat je als au pair naar het buitenland gaat, kijk dan eens naar de Studeren in het buitenland verzekering.

Uiteraard mag je ook advies vragen. Dit kan via ons adviesformulier of door contact met ons op te nemen.

 

OOM Voorlopig Verblijf Nederland

E-mailadres Afdrukken PDF

logo_oom_verzekeringen

Hieronder vindt u meer informatie over de Voorlopig Verblijf verzekering. Dit is een verzekering voor mensen die lang (langer dan 6 maanden) in Nederland verblijven en (nog) niet in aanmerking komen voor de Nederlandse Basis zorgverzekering.

Voor wie is de verzekering bedoeld?

Online aanvragen


Online aanvragen

Deze verzekering is bedoeld voor buitenlanders die naar Nederland komen om hier te komen wonen en (nog) niet in aanmerking komen voor een Nederlandse zorgverzekering. Dit kan het geval zijn als er een MVV (machtiging voorlopig verblijf) is aangevraagd of als de verzekerde in afwachting is van een verblijfsvergunning. Daarnaast is deze verzekering ook geschikt voor Nederlanders, die wonen in het buitenland,  tijdelijk terugkeren naar Nederland en hier verzekerd willen zijn. De verzekering is beschikbaar voor verzekerden tot en met 69 jaar.

Belangrijke kenmerken van de verzekering

 • De verzekering biedt dekking in Nederland. Daarnaast is er dekking in de rest van Europa tijdens vakanties, voor een duur van maximaal 30 dagen gedurende de verzekerde periode. Er is nooit dekking in het land van herkomst;
 • De verzekerde mag niet ouder zijn dan 69 jaar;
 • Voor ziektekosten is er kostprijsdekking, tot maximaal €500.000,-;
 • De verzekering voldoet aan de eisen die de IND stelt voor het verkrijgen van een MVV- visum;
 • De verzekering moet worden afgesloten door een Nederlandse verzekeringsnemer;
 • De maximale looptijd van de verzekering is 12 maanden;
 • De tandartsdekking is optioneel;
 • De aansprakelijkheidsverzekering is optioneel af te sluiten.

Kan deze verzekering vervroegd worden stopgezet?

In de volgende situaties kan restitutie van premie worden verkregen:

 • Een visumaanvraag wordt geweigerd;
 • Een verblijfsvergunning is afgegeven;
 • Een verblijfsvergunning wordt geweigerd en verzekerde verlaat het dekkingsgebied;
 • Verzekerde komt tijdens de looptijd van de verzekering te overlijden.

Premies en eigen risico

De premie is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde en wordt per maand berekend.  Hieronder staan de premies per maand, per persoon. Er geldt een eigen risico van €250,- ongeacht de leeftijd.

Premies:

 • 0 tot en met 39 jaar: €96,00
 • 40 tot en met 54 jaar: €135,00
 • 55 tot en met 69 jaar: €202,50

 

Premie optionele Tandartsdekking:

De premie is €19,50 per persoon, per maand.

Premie optionele Aansprakelijkheidsdekking:

De premie voor 1 persoon is €4,50 per maand. Voor twee personen of meer bedraagt de premie €9,00 per maand. Dit is exclusief assurantiebelasting.

Offerte opmaken en de verzekering aanvragen

Via de online module kan heel eenvoudig een offerte worden gemaakt en kan online de verzekering worden aangevraagd.

 

Studeren in het buitenland verzekering

E-mailadres Afdrukken PDF

Young Global Traveler

Een verzekering voor Nederlandse studenten en au pairs die naar het buitenland gaan. Biedt een ziektekosten & SOS verzekering en een optioneel schadepakket. Je kunt de verzekering ook aanvragen als je al in het buitenland bent.

Belangrijke documenten

 

Aanvragen en offerte


Online aanvragen

 

Kenmerken

 • Je sluit de verzekering voor minimaal 1 dag en maximaal 5 jaar af.
 • Je moet minimaal 15 jaar om de verzekering aan te vragen, maximaal mag je 29 jaar zijn.
 • Je kiest tussen 2 verzekeringsregio's, namelijk met of zonder USA.
 • Je kunt slechts eenmalig verlengen, dus sluit de verzekering voor een ruime periode af.

 

Ziektekostenverzekering
Je hebt de keuze tussen een Standaard en Uitgebreide dekking. De Standaard dekking biedt ook vergoeding van kosten voor bijvoorbeeld huisarts en ziekenhuisopname.

De uitgebreide dekking dekt, naast de kosten die onder de standaarddekking vallen, ook de kosten van zwangerschap en bevalling (na een wachttijd van 12 maanden) en medische kosten die te maken hebben met vruchtbaarheid (gemaximeerd). Daarnaast zijn de kosten van psychotherapie, second opinion, preventieve geneeskunde, hulpmiddelen, alternatieve geneeswijzen, orthodontie en tandheelkundige behandelingen meeverzekerd.

SOS-verzekering

Wanneer je ernstig ziek wordt of na een ongeval een operatie moet ondergaan die niet ter plekke kan worden uitgevoerd en die niet kan worden uitgesteld, is het van belang dat je gerepatrieerd kunt worden naar een ziekenhuis waar je wel goed wordt geholpen of naar je thuisland. De SOS-verzekering dekt de kosten van deze repatriëring. Verder vallen opsporing en redding, vervoer stoffelijk overschot, en de kosten van overkomst van 1 persoon in geval van levensbedreigende ziekte of overlijden van verzekerde onder deze dekking.

Verlengen

Verlenging is éénmalig mogelijk met een maximum van 30 dagen. Je mag hierbij de maximale duur van 5 jaar niet overschrijden. Bij verlenging van de ziektekostenverzekering sluit OOM Verzekeringen de op dat moment bestaande kwalen en klachten uit. Wij moeten de schriftelijke aanvraag (mag ook via de e-mail) van de verlenging vóór de einddatum van de verzekering ontvangen.

 

 

 

Waarom verzekeren via JoHo Insurances?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland
 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod
 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling
 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen
 •  


  Advies aanvragen

  Contact

  JoHo Insurances

  Hoofdkantoor

  Paviljoensgracht 18
  2512 BP Den Haag
  Nederland
  Tel: +31 88 - 3214563
  E-mail: insurance@joho.org
  skype ons

  Voor advies en vragen over verzekeringen kan het online adviesformulier worden ingevuld of gebruik gemaakt worden van de verzekeringsinloopdagen.

   

  Voor vragen, het maken van een afspraak en aanvullende informatie kunt u·natuurlijk ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. In de JoHo support centersJoHo support centers (Amsterdam, Den Haag, Leiden, Utrecht en Groningen) kan informatie worden opgehaald en kunnen aanvraagformulieren worden ingeleverd.

  linkedin3