Buitenlandse studenten en stagiairs

Voor buitenlandse studenten en stagiairs zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland, of zij al in Nederland zijn en of ze een contactpersoon in Nederland hebben. Bovendien vallen studenten onder de 30 jaar die voor langere tijd naar Nederland komen voor een studie, niet onder de zorgverzekeringsplicht. Zij kunnen dus geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten.

Op zoek naar de juiste verzekering

Voor de juiste verzekering is het van belang om te kijken naar de duur van het verblijf. Sommige verzekeringen zijn alleen mogelijk als het verblijf korter gaat duren dan 2 jaar. Andere verzekeringen zijn juist weer speciaal bedoeld voor als het verblijf langer duurt of indien er geen contactpersoon in Nederland is om als verzekeringsnemer de verzekering af te sluiten.

Lees meer over de ideale verzekering voor studenten die naar Nederland komen op onze website:

We hebben ook Engelstalige informatie hierover beschikbaar op:

Voorbeelden van dekking:

Dekking voor medische kosten, repatriëring, ongevallen, bagage (optioneel) en aansprakelijkheid. Dekking die voldoet aan de eisen voor het Schengen-visum. Dekking tijdens studie en stage in Nederland.

Studenten naar het buitenland

Heb je juist behoefte aan een verzekering omdat je als student naar het buitenland gaat? Lees verder op joho.org voor: