Familie, vrienden of kennissen

Welke verzekering?

Er zijn verschillende verzekeringen voor familie, vrienden en kennissen uit het buitenland die tijdelijk naar Nederland komen, met specifieke kenmerken. Deze verzekeringen zijn ook geldig voor Nederlanders die een vaste verblijfplaats buiten Nederland hebben, en tijdelijk naar Nederland komen. 

Sommige verzekeringen zijn alleen af te sluiten voor mensen die in Nederland als woonachtig staan ingeschreven, sommige verzekeringen hebben een maximum leeftijd. Ook kan de maximale duur en de dekking van de verzekering behoorlijk verschillen

Meer informatie deze verschillen en tips over de juiste verzekering kunt u vinden op onze website:

Rezigers naar Nederland

De meest geschikte verzekering voor buitenlandse backpackers en reizigers (de verzekerde) die tijdelijk in Nederland verblijven is alleen af te sluiten door iemand die in Nederland woont (de verzekeringsnemer) en kan alleen worden aangevraagd indien de te verzekeren persoon nog niet vertrokken is uit het land van herkomst. Bovendien mag de verzekerde niet ouder zijn dan 45 jaar. Als hieraan niet wordt voldaan zijn er gelukkig nog enkele mogelijkheden.

Lees meer informatie over de meest geschikte verzekering voor reizigers naar Nederland op onze website:

Permanent naar Nederland?

Komen uw familieleden of vrienden niet voor een tijdelijk bezoek, maar is de verzekerde in afwachting van een verblijfsvergunning? Of is iemand tijdelijk in Nederland maar gaat hij of zij wel werken? Vraag dan om een advies van JoHo Foundation; U ontvangt dan specifiek voor uw situatie een advies voor de beste verzekering.