JoHo Insurances

Alle verzekeringen voor binnen- en buitenland
Home Aandachtspunten Ziektekostenverzekering stopzetten?

Kan ik mijn ziektekostenverzekering stopzetten?

E-mailadres Afdrukken PDF

 

Ziektekostenverzekering stopzetten

Kan ik mijn ziektekostenverzekering stopzetten als ik naar het buitenland ga?

Mail of bel ons bij vragen over de buitenlandplannen (wereldreis, emigratie, werken, vrijwilligerswerk, expats, studie, stage, etc) en de zorgverzekering: insurance@joho.nl of 088-3214563. Wij kunnen je adviseren over de te nemen stappen en kunnen je informatie geven die voor jou van belang is.

Inhoudsopgave

1. Aandachtspunten

2. Wel of niet verplicht verzekerd in Nederland?

3. Veel voorkomende problemen met het Zorginsituut NL (voorheen CvZ)

4. Wat kunnen wij voor je doen?

Aandachtspunten:

Ondanks vele onduidelijkheden, de vele regels en informatie die her en der wordt gegeven, blijkt in praktijk dat in de volgende omstandigheden doorgaans geen Nederlandse zorgverzekering mag worden aanhouden:

 • indien betaalde werkzaamheden worden verricht in het buitenland (voor 3 maanden of langer). Een stage of periode vrijwilligerswerk doen waarvoor je een vergoeding ontvangt kan hier ook onder vallen.
 • indien uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen GBA/ Bevolkingsregister, in verband met vertrek voor langere tijd naar het buitenland.

Het aspect werk/inkomen weegt zwaarder dan een in- of uitschrijving. Er spelen daarnaast nog diverse factoren een rol (EU, Verdragsland, buiten EU, duur van verblijf / werkzaamheden, etc).

 

 • de huidige zorgverzekeraar is de uitvoerende instantie van de Zorgverzekeringswet
 • neem daarom ook schriftelijk of via e-mail contact op met de zorgverzekeraar omtrent de situatie en de plannen
 • leg contact met de verzekeraar dus vast via brief en/of e-mail, zodat er achteraf geen onduidelijkheden ontstaan of zodat je sterker staat als je bezwaar wilt maken tegen een besluit
 • zorgtoeslag: indien de zorgverzekering (om wat voor reden dan ook) stop kan worden gezet, denk er dan aan de eventueel aangevraagde zorgtoeslag stop te zetten. Ook indien er een ziektekostenverzekering voor het buitenland in Nederland is afgesloten, vervalt het recht op zorgtoeslag.
 • let op: zoals hier en elders op deze site staat omschreven, vervalt de verzekeringsplicht niet altijd alleen door je uit te schrijven bij de gemeente. Uitschrijven uit het GBA betekent dus niet automatisch dat de verzekeringsplicht komt te vervallen!  Afmelding op valse gronden brengt het risico op een boete bij terugkomst met zich mee.

Wel of niet verplicht verzekerd in Nederland?

Hier kort een paar handvatten om na te gaan of iemand wel of niet verplicht verzekerd moet worden:

1) Indien 3 maanden of langer betaald werk wordt verricht in een ander land dan Nederland

Indien 3 maanden of langer betaald werk wordt verricht in een ander land dan Nederland  voor een buitenlandse werkgever (bij werk voor een Nederlandse werkgever in het buitenland zit het weer anders), dan vervalt de verzekeringsplicht. Overigens gaat deze regeling in de verdragslanden buiten de EU in vanaf de eerste dag dat je betaald werk doet. Zie de website van het CvZ welke landen dat betreft. Wanneer je in een eerste werkdagland gaat werken, vervalt officieel het recht op de basisverzekering vanaf de allereerste dag dat je aan het werk bent. Je dient dit vaak zelf aan te geven bij je zorgverzekeraar. Ook bij vrijwilligerswerk en stagewerkzaamheden (contract, langdurig verblijf in het buitenland) kan er onder voorwaarden sprake zijn van een vergelijkbare overeenkomst waardoor de basisverzekering komt te vervallen. Neem contact met ons op indien hier vragen over zijn.

Waaruit blijkt dit? Uit de bepalingen van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 ( KB 746/98). In paragraaf 3 artikel 12 van dat besluit staat vermeld, dat niet verzekerd is de ingezetene, die voor een periode van langer dan drie maanden aaneengesloten uitsluitend buiten Nederland arbeid verricht, tenzij hij dat doet in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever. Toevoeging JoHo: dit geldt zelfs indien iemand in NL woont; dus een (huur)woning heeft en ingeschreven staat in Nederland. Ook dan hoeft men zich toch niet altijd te verzekeren, afhankelijk van de situatie. Of beter gezegd: dan mag men zich officieel niet verzekeren.

2) Langer dan één jaar buiten Nederland verblijven

"Blijft men één jaar of langer aaneengesloten weg, dan is dat een indicatie voor het niet aannemen van ingezetenschap." Ook dit is een belangrijk aspect. Hier komt echter nog wel iets meer bij kijken, zo geldt dit bijvoorbeeld niet indien je jonger bent dan 30 jaar en enkel voor studiedoeleinden buiten Nederland verblijft. Het is echter wel een belangrijke indicatie.

3) Geen ingezetene

Indien geen ingezetene meer van Nederland. Dit is een wat lastiger verhaal, zie ook het volgende document: AWBZ . Een paar korte vragen ter beoordeling, en om aan te geven waar het in het kort om gaat:

 • staat u ingeschreven in Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA)?
 • verkrijgt u inkomen vanuit Nederland?
 • heeft u een verblijfstitel (visum, vergunning) voor het land van bestemming?
 • gaat u langer weg dan 12 maanden?
 • gaat u voor een werkzaamheden - stage - studie?

Uitsluitsel wanneer het onduidelijk blijft

Bovenstaande zijn allemaal aspecten en vragen die meespelen in de uiteindelijke beoordeling. Vervelend is dat meerdere instanties zijn betrokken bij deze beslissing en dat deze niet altijd vooraf hierover definitief uitsluitsel willen geven of dat ze naar elkaar blijven verwijzen.

Een van deze instanties is de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze instantie bepaalt of je AWBZ verzekerd moet zijn gedurende je verblijf in het buitenland. In sommige gevallen (waarbij het erg lastig is omdat je bijvoorbeeld inkomen uit meerdere landen ontvangt) is het verstandig om het AWBZ onderzoek te laten doen door de SVB. Ben je namelijk AWZB verzekerd, dan ben je ook verplicht om de Nederlandse Basisverzekering te hebben. Je kunt het Onderzoek AWBZ digitaal starten. Houd er wel rekening mee dat dit soort instanties veel informatie van je willen en dat het enkele weken, wellicht maanden kan duren voor je antwoord hebt. Wil je het onderzoek beginnen, gebruik dan deze link; Onderzoek AWBZ. In veel gevallen is het echter niet noodzakelijk dit onderzoek te doen. Neem contact met ons op voor advies!

 

Veel voorkomende problemen met Zorginstituut NL (voorheen CvZ)

Helaas komt het regelmatig voor dat mensen tijdens hun verblijf in het buitenland een bericht ontvangen van het Zorginstituut Nederland, dat voorheen CvZ heette, waarin hen wordt medegedeeld dat zij wél een basisverzekering moeten afsluiten en anders een boete riskeren. Het Zorginstituut NL controleert namelijk wie er in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven en schrijft aan ieder die wel staat ingeschreven maar géén basisverzekering heeft zo'n brief. Overigens is een briefadres in Nederland ook een reden voor het Zorginstituut NL om je een brief te sturen. Voor meer informatie over het hebben van een briefadres, kijk je hier.

Het is mogelijk dat je een brief ontvangt, terwijl je terecht geen Nederlandse basisverzekering meer hebt (bijvoorbeeld omdat je aan het werk bent in het buitenland). De bewijslast ligt echter bij jou. Jij zult moeten aantonen aan het Zorginstituut NL of aan de SVB dat je niet meer verplicht bent om de Nederlandse basisverzekering te hebben. Door correspondentie met instanties schriftelijk te doen maak je dit mogelijk voor jezelf.

Kijk hier voor informatie over het uitschrijven uit het Basisregistratie Personen, BRP (voorheen GBA), gevolgen daarvan en het opgeven van een brief- of postadres.

Wat kunnen wij voor je doen?

Hoewel JoHo geen beslissingsbevoegdheid heeft, kunnen wij je wel helpen. We krijgen namelijk dagelijks te maken met mensen die naar het buitenland vertrekken, om wat voor reden dan ook. Velen mensen vragen zich af wat zij moeten doen met hun zorgverzekering en wat zij moeten doen om alles netjes te regelen. Wij adviseren jou om zodoende te voorkomen dat je bij terugkomst met terugwerkende kracht (en een boete) verplicht moet worden verzekerd. Helaas kunnen ook wij niet voorkomen dat sommige mensen verstrikt raken in 'het web' van verschillende instanties, zoals het CvZ en de SVB.  Indien dit terecht is, dan kunnen ook wij dit natuurlijk niet voorkomen. Een enkele keer gebeurt het onterecht dat mensen te maken krijgen met deze instanties. Uiteraard geven we je dan graag nog tips over hoe je hier het beste bezwaar tegen kunt maken. Hiervoor is van belang dat je correspondentie met je zorgverzekeraar en instanties bewaart.

Indien men de zorgverzekering in Nederland moet aanhouden, dan biedt JoHo goede en voordelige pakketten als alternatief met ruime dekking in het buitenland!

 

Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances is gespecialiseerd in verzekeringen voor diverse reizen en activiteiten; (lange) reizen, wereldreizen, studie, stage, vrijwilligerswerk, werken en wonen in het buitenland. Bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, het voordeligste en het meest gespecialiseerde aanbod.

Voordelig: breed aanbod van voordelige verzekeringen – collectiviteitskorting, combinatiekorting en JoHo korting


Service: aanbod van meerdere verzekeraars – advies op maat – snelle en persoonlijke afhandeling


Praktisch: verzekeringen combineren – hulp bij het overstappen – ruime keuze


Veilig: geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten


Verantwoord: JoHo Insurances is onderdeel van The World of JoHo.

JoHo Insurances logo

 


Advies aanvragen

Contact

JoHo Insurances

Hoofdkantoor

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
Tel: +31 88 - 3214563
E-mail: insurance@joho.nl
skype ons

Voor advies en vragen over verzekeringen kan het online adviesformulier worden ingevuld of gebruik gemaakt worden van de verzekeringsinloopdagen.

 

Voor vragen, het maken van een afspraak en aanvullende informatie kunt u·natuurlijk ook telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. In de JoHo support centers (Amsterdam, Den Haag, Leiden, Utrecht en Groningen) kan informatie worden opgehaald en kunnen aanvraagformulieren worden ingeleverd.

linkedin3